Het ontstaan

De stichting is op 10 november 1989 in het leven geroepen door Paulus Janzen en Jacoba Osinga ter nagedachtenis aan hun dochtertje Edith Jacoba. Edith Jacoba is in 1960 geboren met het syndroom van Down en door ernstige hart- en longproblemen al na drie maanden overleden. Haar leven is te kort geweest om te kunnen ervaren dat je met een handicap ook een gelukkig leven kunt leiden. Het echtpaar heeft hun overleden kindje blijvend betekenis willen geven door bijzondere activiteiten / projecten voor mensen met een (verstandelijke) beperking financieel te ondersteunen.

Onze gehandicapte kinderen horen net als onze niet-gehandicapte kinderen bij onze samenleving.
Zoals de dag bij de nacht hoort, sterk bij zwak, groot bij klein............., zo ook hoort volmaakt bij onvolmaakt.
De stichting vertegenwoordigt het leven van Edith Jacoba in onze aller samenleving.

November 2013
Paul Janzen

Er wordt sinds de oprichting financiële steun geboden aan projecten voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat om kleinschalige projecten die niet uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden; projecten zowel voor particulieren als voor instellingen.