Het ontstaan

De stichting is op 10 november 1989 in het leven geroepen door Paulus Janzen en Jacoba Osinga...

Lees meer

De doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om met behulp van een daartoe bestemd vermogen financiële steun ..

Lees meer

Activiteiten

Sedert de oprichting zijn er zeker 100 projecten in aanmerking gekomen voor financiële ondersteuning...

Lees meer

Stichting Edith Jacoba biedt financiële hulp aan kleinschalige projecten ten behoeve van mensen met een beperking.

Ook uw bijdrage is van harte welkom!
Samen maken we mogelijk hulp te bieden waar dat gewenst is.

IBAN nr. NL 80 RBRB 0648 6413 76