Het beleidsplan

Uitgangspunten van beleid zijn de volgende:

  • De projecten dienen kleinschalig te zijn met een concreet doel, de hulp moet gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van gehandicapte mensen.
  • Het betreft projecten die niet gefinancierd kunnen worden door de overheid of andere reguliere organisaties, zoals verzekeringen e.d.
  • De gelden kunnen zowel individueel als groepsgericht aangewend worden.
  • Projecten kunnen meermalen gesteund worden.
  • De stichting kan zelf projecten initiëren.
  • Ze onderhoudt regelmatig contact met bepaalde instellingen en opereert daarin actief.
  • Instellingen en stichtingen die in het verleden een bijdrage hebben ontvangen worden actief benaderd.
  • Elk jaar komen enkele van deze instellingen of stichtingen in aanmerking voor donatie; daarnaast kunnen andere aanvragen in overweging worden genomen.
  • Op beperkte schaal worden ook projecten in het buitenland gefinancierd.