De doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om steun te verlenen in de vorm van goederen aan mensen met een verstandelijke beperking.

Om dit doel te bereiken kan gedacht worden aan speeltoestellen, spel- en snoezelmaterialen enz.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De middelen van de stichting worden verkregen door:

  • Giften, legaten en erfstellingen
  • Sponsorbijdragen
  • Andere inkomsten
  • De stichting heeft een ANBI status.