De doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om met behulp van een daartoe bestemd vermogen financiële steun te verlenen aan verstandelijk en / of motorisch gehandicapte mensen. Om dit doel te bereiken kan gedacht worden aan ondersteuning van projecten op het gebied van gehandicaptenzorg, -opleiding,-ontspanningsmogelijkheden, woningaanpassingen of hulpmiddelen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De middelen van de stichting worden verkregen door:

  • giften, legaten en erfstellingen
  • sponsorbijdragen
  • andere inkomsten

De stichting heeft een ANBI status.